Az általános iskola nyolc osztályának sikeres befejezése után vesszük fel a tanulókat a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményével és iskolakijelölésével az előkészítő készségfejlesztő speciális szakiskolába, amely két évfolyamos (9. 10. osztály)

Házartástan 6A háztartástan szakképzés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a képzésbe bevont tanuló magabiztosan mozogjon a munkára kijelölt terepen (lakás, tanterem, folyosó, udvar, stb.) megismerje az ott lévő eszközöket, háztartási gépeket, berendezési tárgyakat, és azokat az egyszerűbb tevékenységeket, amiket a mindennapjaiban majd használni fog. A lehető legnagyobb önállósággal tudjon tevékenykedni, minél kevesebb segítséget kelljen igényelnie a mindennapi életfeladatok elvégzéséhez.

Szövött-tárgy készítő 9A szakmai képzés célja a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére a szövő tevékenység bemutatása, megtanítása, gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló illetve részben önálló- alkalmazása.
A képzés két évfolyama alatt lehetőség nyílik a fiatalok tanulási tempójához igazodó oktatási formák megvalósítására. Kis lépésenként sajátítják el a szakmában és a gyakorlati életben használható fogásokat.
A szakmai oktatás során az elméleti ismeretek tanításának mélysége minden esetben igazodik a tanulók egyéni befogadóképességéhez. A gyakorlati oktatási foglalkozásokon minden esetben törekszünk a kiscsoportos formához, hiszen az egyéni bánásmód és a differenciált felkészítés elvét így tudjuk a legjobban megvalósítani.
A szakiskolai képzés folyamán nagy hangsúlyt fektetünk a munkaképesség kialakítására és megőrzésére.

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech