2020. szeptember 17.

KGKevés olyan pedagógussal találkoztam, aki egész életében egy munkahelyen dolgozott. Katona Gáborné Ági, iskolánk napokban nyugdíjba vonult intézményvezető helyettese ilyen pedagógus.

Furcsa így leírni, hogy nyugdíjas lesz, hiszen nála tevékenyebb embert keresve sem találnánk. Közvetlen munkatársamként egész nap tevékenyen szervezte az iskolai életet. Nem történt olyan dolog, amiről ő ne tudott volna, s ne alakította volna a nehéz helyzeteket úgy, hogy lehetőség szerint mindenki számára elfogadható legyen a megoldás.
Egy helyen dolgozott ugyan, de a közoktatás sok szegmensének szépségét, kihívásait ismerhette meg a közoktatási rendszer és az intézmény feladatellátásának változása miatt.

 

 

 


Pályakezdő pedagógusként a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekeket ellátó Gyermekotthonban foglalkozott 10-18 éve korú értelmileg enyhe fokban sérült tanulókkal. Saját elmondása szerint: „A nevelőotthonban eltöltött évek szakmai fejlődésemet tekintve rendkívül tartalmas, de embert próbáló időszak volt.” A gyermekek személyiségéhez, életútjához, egyéni sajátosságaihoz igazodó motiváló, személyiségfejlesztő, következetességet, kiszámíthatóságot sugárzó segítő hozzáállása, bánásmódja olyan nagy hatással volt az itt elhelyezett gyermekekre, hogy régi tanítványai a mai napig megkeresik személyesen, hogy elmondják, merre tart az életük, mi történt velük az évek során.

Magas színvonalú szakmai tudása, empátiás készsége, szervezőkészsége hamar megmutatkozott, két év múlva, 1983-ban munkaközösség vezetőnek választották.

1990-ben az intézmény belső iskolájában kezdett tanítani, 1996-tól az iskolai munkaközösség vezetője lett. Szakmai tudását továbbképzések végzésével és autodidakta módon is folyamatosan gyarapította. Tanítványait változatos módszerekkel, differenciáltan, személyiségük sajátosságait, képességeiket mindig szem előtt tartva végezte magas színvonalú pedagógusi tevékenységét.

2013 januárjában lett az intézmény igazgatóhelyettese. Minden pozíciójában mindig támaszkodott munkatársai véleményére, javaslataira. Építő jellegű hozzáállásával az intézmény szakmai megújulását nagymértékben segítette, megvalósította.

Tenni akarása mindig motiválta környezetét. Mind a szülőkkel, mind a pedagógusokkal, a tanulókkal jó kapcsolatot ápolt. Mindig nagyfokú empátiával, segíteni akarással és segíteni tudással fordul a sajátos nevelési igényű tanulók és családjaik felé. Kiemelkedő pedagógiai és intézményvezető helyettesi munkája során a társadalom perifériájára szorult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik életét jobbította.

Szakmai tevékenysége elismeréseként a mai szűk körű ünnepségen Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át számára Hajnissné Anda Éva tankerület igazgató asszony és dr. Kalina Katalin szakmai igazgatóhelyettes.

119733880 2773593569591225 6732587105131741751 n

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez! Nagy szeretettel várjuk az ünnepségeinkre, az iskolai élet jeles napjaira, hogy együtt örülhessünk a fejlődésnek, az iskola szépülésének, működésének.

Ammerné Nagymihály Emília
intézményvezető          

 

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech