gennaro logo new

2019. október 01.

zenenapA Készségfejlesztő iskolai munkaközösség a Zene Világnapján közös népdaléneklésre hívta az iskola tanulóit.
"A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik." írja Kodály Zoltán.

Kodály Zoltán gondolata is bizonyítja, hogy a zene elengedhetetlen feltétele az általános fejlődésnek, nevelő-, oktató-, fejlesztő tevékenységünk fontos része.­ Komplex fejlesztő hatása bizonyított, az érzelmi- és értelmi fejlődésre, valamint a gyermek lelki világára is hatással van.

A dalok éneklése, a zeneművek hallgatása fejleszti a gyermekek érzékenységét és fogékonyságát, színessé teszi érzelemvilágukat, hatást gyakorol az általános és a különleges képességek fejlődésére.

A dalok és zenés játékok elsajátítása az emlékezetet is fejleszti, hiszen minél több dalt tanulunk, annál jobban fejlődik az emlékezetünk. Nagy szerepe van a képzelet, a fantázia fejlesztésében, hiszen a zeneművek éneklése, hallgatása során a már meglévő ismeretekből, tapasztalatokból új képek, hangulatok állnak össze.
A zene jelentős mértékben hat az érzelmekre is. Fékezheti az indulatokat, képes azokat megváltoztatni. Hat a gyermek akaratának fejlődésére és formálja önfegyelmét. Az énekes játékok a szocializációt is elősegítik, ennek hatása leginkább a társas kapcsolatok fejlődésében érvényesül.

A fejlesztő hatáson túl a közös éneklés erősíti az összetartozás érzését, jó érzéssel, boldogsággal tölti meg szívünket, lelkünket, mint azt a képek is bizonyítják.

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech