gennaro logo new

2018. március 15.

marc15138Március 15-e megünneplésére minden évben nagy lelkesedéssel készülnek iskolánk tanulói. Nem lankadó lelkesedésüket jelzi az is, hogy az ünnepség napján minden évben egyre több, a forradalom és a szabadságharc jellegzetességeit – nemzeti színű és honvédzászló, kokárda, huszár, ágyú – ábrázoló rajzot és kézzel festett zászlót kapok a gyerekektől ajándékba.

 

A közoktatási intézmények nevelő-oktató munkájában az óvodától a középiskolákig nagy jelentősége van a különböző ünnepeknek, megemlékezéseknek. A sokféle formájú és funkciójú ünnepek olyan ciklikusan ismétlődő események, amelyeket az adott kultúrára jellemzően egyéni, családi vagy társadalmi szinten tartunk nyilván. Manapság lehet, hogy az ünnepek szerepe és jelentősége is változásokon ment keresztül, de az ünneplésnek továbbra is megmaradtak azok az alapvető, mással nem helyettesíthető funkciói, amelyek az egyén és az iskola életében is nélkülözhetetlenek és bizton állíthatom, hogy semmi mással nem helyettesíthetőek.

Az ünnepre való felkészülés, a készülődés kiváló alkalom a tudás, az adott eseményről szóló ismeretek gyarapításán kívül számos kompetencia fejlesztésén túl a közösségépítésre is.

marc15140

Speciális iskolánkban nem egy-egy óra szolgál erre, hiszen tanulóink életében egy régmúlt történelmi esemény, a forradalom nehezen érthető. Könnyebb átélhetővé tenni, ha több oldalról, több érzékszerv bevonásával – látás, hallás, tapintás, mozgás, beszéd – közelítjük meg a témát.

Ennek megfelelően, projektszerűen, akár egy-két hét nevelő-oktató munkáját is meghatározhatja a készülődés.

A kézzel festett zászló készítése pl. minden osztályfokon kiváló alkalom a nemzeti jelképeinkkel való ismerkedésre vagy az ismeretek bővítésére. A tananyag koncentrikus bővülése, amely szintén sajátossága az iskolatípusunknak, lehetőséget teremt az előző évi tananyag átismétlésére és új ismeretek szerzésére is.

marc15143

Egy másik sajátosságunk, hogy a tananyag ismeretei az évszakok természeti változásaihoz igazítva, az ünnepek, jeles napok köré rendeződnek. Így, jelen esetben a tavaszról, a természet ébredéséről, a kertben és a lakásban szükséges munkák végzéséről is sokat tanulnak a gyermekek, fiatalok az osztályfoknak megfelelően.

A zászló vagy kokárda készítés közben Kossuth – nótákat hallgatunk, de nem maradhat el a vers vagy ének tanulás sem. A kisebbek csákót hajtogatnak, abban menetelve élik bele magukat a honvédek helyébe.

Az iskolai énekkar és a színjátszó kör már hetekkel előbb megkezdte a felkészülést az ünnepi műsorra. A dinamikus, könnyen érthető műsor nemcsak a szereplők, de a nézők számára elősegítette az 1848-as forradalom és szabadságharc jelentőségének, szellemiségének befogadását. A műsorban szereplő dalokat az ünnepség valamennyi résztvevője együtt énekelte a szereplőkkel. Így mindenki szereplővé válva élhette meg azt, hogy „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség." /Sajó Sándor: Magyarnak lenni/

Ammerné Nagymihály Emília
intézményvezető       

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech