Az tanulók eltérő fizikai képességekkel, fejlettséggel kerülnek be intézményünkbe.

Mozgásfejlesztés 7A mozgásfejlesztés olyan korrekciós jellegű fejlesztő tevékenység, mely magában foglalja, a gyógyító‑korrigáló mozgásterápiákat, az általános testi fejlesztést, a praktikus mozgások és munkamozgások kialakítását, valamint a pedagógiai tevékenységen alapuló finommotorika fejlesztését.
A fejlesztés során figyelembe kell venni a tanulók idegrendszeri éretlenségéből fakadó mozgáskoordinációs zavarokat, testi fejlődési rendellenességeiket. Elmaradásaik vannak a nagymozgások, a finommozgások, a rugalmasság, az egyensúlyérzékelés, valamint a téri és időbeli tájékozódás területén.
Mivel a gyermekek fejlődése lassúbb ütemű, kis lépésekkel tudnak haladni, minden esetben a rendszeres, hosszú távú fejlesztést tartjuk eredményesnek.

Kiemelt feladataink: Mozgásfejlesztés 3

  • elemi mozgások gyakorlása,
  • rugalmasság, egyensúly fejlesztése
  • testtudat, testséma, lateralitás megerősítése,
  • szerialitás fejlesztése egyszerű elemkapcsolatokkal.

Célunk:

  • mozgáskoordináció alakítása, fejlesztése,
  • sokoldalú mozgásos tapasztalatszerzés,
  • tanulók önbizalmának, önismeretének fejlesztése,
  • sportok iránti érdeklődés felkeltése,
  • testi deformitás, tartási hibák megelőzése, korrigálása tartásjavító gyakorlatokkal,
  • sportjátékok egyszerűsített szabályainak megtanulása.

Mozgásfejlesztés 1Mozgásfejlesztés 2Mozgásfejlesztés 6Mozgásfejlesztés 8

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech