Intézményünk általános iskolájába autizmus spektrumzavarral küzdő értelmi fogyatékos gyermekeket veszünk fel.

Általános iskola 9Az iskolai képzésünk során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítjuk az autizmussal élő tanulók személyiségének harmonikus fejlődését. A gyermekek fejlesztése, nevelése, oktatása, képzése a kerettantervi követelmények alapján elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján történik.

Általános iskola 3Általános iskolánkban ASD (Autism Spectrum Disorder) gyermekek nevelését, oktatását látjuk el. Az osztályok mind életkor, mind a gyermekek aktuális képességszintje tekintetében vegyesek (2-3 osztályfok van összevonva egy csoporton belül), egy osztályban két gyógypedagógus (váltásban), egy gyógypedagógiai asszisztens és egy habilitáló szakember dolgozik. Nagy hangsúlyt fektetünk az autizmus-specifikus módszerek alkalmazására, adaptált és megfelelően strukturált környezet kialakítására és a differenciált, személyre szabott oktatásra.

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech