2021. április 30.

hívóképImmár 6. alkalommal került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét, melynek iskolánk rendszeres résztvevője. Idén, április 19-23. között az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek témakörei kerültek a középpontba, és a Föld napját is a témahét ideje alatt ünnepeltük.

Ökoiskolaként kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink figyelmét felhívjuk környezetünkre, környezetünk védelmére, és megtanítsuk nekik, miként tudják ők is óvni a Földet. Pedagógusaink a diákok egyéni képességeit figyelembe véve, differenciált feladatokkal, kreatív tevékenységekkel készültek, így biztosítva azt, hogy mindenki a saját szintjén, képességeinek megfelelően csatlakozhasson a témahéthez.

Iskolánkban az alsó tagozatos tanulók többsége már az iskola falain belül, míg a felső tagozatos és a készségfejlesztő iskola diákjai a digitális oktatás során vettek részt a feladatokban. Mind a gyerekek, mind a pedagógusok élvezettel álltak helyt ebben a különös helyzetben, és természetesen a szülők is aktívan segítették a munkánkat.

Az alsó tagozaton a gyerekek különböző játékokon, feladatokon, meséken keresztül ismerkedtek meg az erdő élővilágával, és több kreatív alkotás is készült a Föld napja alkalmából, melyek már az osztályok ajtajait díszítik. A fenntartható közösségek témán belül a szelektív hulladékgyűjtésről is szó esett, néhány tanulónk az iskola komposztálóját is meglátogatta, és az aznap összegyűlt szerves hulladékokat beledobták, míg mások a műanyagot, papírt, üveget válogatták szét a megfelelő kukákba.

A felső tagozatos diákok már szerteágazóbb témákat érintettek. Az E-on Energiakaland feladatainak segítségével az energiagazdálkodás fogalma került bevezetésre, a Föld napja alkalmából pedig a földrészek és Föld bolygó jellemzőit beszélték át, de a környezetszennyezés témaköre is megjelent a tananyagban. Természetesen az idősebb diákok körében sem maradt el a kézműveskedés: a nyolcadikosok tépkedett újságpapírból készítették el a Földet.

A készségfejlesztő iskola tanulói minden nap más témát dolgoztak fel tanáraikkal. Hétfőn az erdő, mint ökoszisztéma témakörén belül az erdő szintjeiről, az erdőben élő állatokról, az erdei fákról és növényekről is szó esett, de a tanulók a természetjárás szabályait is megismerték.

Kedden a tudatos vásárlás és az energiatakarékosság kapott kiemelt figyelmet, míg szerdán a fenntartható életmódról szereztek gyakorlati ismereteket a 9-12. évfolyamos fiatalok.

Csütörtökön, a Föld napján, zöld pólóban zajlottak az online órák, pénteken pedig minden diák növényt ültetett otthon.

A tananyagokat online feladatlapokkal, PowerPoint előadásokkal és YouTube videókkal tették színesebbé a pedagógusok, és sokan használták a Fenntarthatósági Témahét honlapján elérhető óravázlatokat, feladatokat is.

A Fenntarthatósági Témahét témái mind az általános, mind a készségfejlesztő iskolában szervesen kapcsolódnak a tananyaghoz. Több tantárgy témaköreihez kapcsolhatók, mint a gyakorlati tevékenység, az életvitel- és gyakorlat, vagy a természetismeret órák.

Ahogy minden évben, idén is lelkesen, motiváltan vettek részt tanulóink a programokon. Ezáltal ők is közelebb kerülhettek a Földhöz és élővilágához. Hasznos ismereteket szereztek és megtanulták, mit tudnak tenni ők, helyileg a közvetlen és tágabb környezetük védelméért. Fontos, hogy olyan ismereteket nyújtsunk, olyan tevékenységformák váljanak belsővé, melyeket életvitelük során praktikusan felhasználhatnak, miközben észrevétlenül részeseivé válnak a zöld gazdaságnak, a fenntartható fejlődésnek.

Erdősné Koó Luca Hanna
gyógypedagógus

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech