2020.10.08.

vertanuk„Hőseink, akik életüket adták Magyarország függetlenségéért.”

Az emlékezés alkalmat ad arra, hogy tanulóink, fiataljaink bepillantást nyerhessenek hazánk történelmi eseményeibe. Fontos, hogy képességeikhez mérten megismerjék a régmúlt azon történéseit, melyek szükségszerűek voltak hazánk szabadságának kivívásához, még ha olyan kegyetlen megtorlásról is van szó, mint a 13 aradi hős kivégzése.

Az idei tanévben a diákok saját osztályukban emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Felidézték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 honvédtábornok és ezzel egyidőben Budapesten mártírhalált halt gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnökének nevét. Végezetül Ady Endre versével tisztelegtünk hőseink emléke előtt.

Ady Endre: Október 6.


Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

 

Latorcainé Vavreczky Mária
gyógypedagógus

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech