2018. szeptember 21.

DSC 0443A készségfejlesztő iskola az értelmileg akadályozott tanulók számára biztosítja az életkezdéshez szükséges felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.
A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő – 9-10. évfolyam - közismereti képzést folytató évfolyam, kettő pedig – 11-12. évfolyam - az egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam.

 

A sikeresen teljesített gyakorlati évfolyam új modulok tanulásával folytatható, az intézmény lehetőségeinek megfelelő számban.

A 9-10 – közismereti - évfolyam az általános iskolai nevelés-oktatás folytatása, átmenetet képez az alapfokú és középfokú nevelés, oktatás, fejlesztés között.

matekweb 10

Célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása.

A két gyakorlati évfolyamon célunk a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodóan a képességeknek és az érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységek kiválasztása, gyakoroltatása, a tanulók minél teljesebb körű felkészítése az iskola élet utáni gyakorlati feladatok ellátására.

Szövött-tárgy készítő 9

Képzésünk során igyekszünk kialakítani a tanulókban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítására, ezek minél önállóbb végzésére. Törekszünk a munkatevékenységeket támogató képességek tudatos, célorientált fejlesztésére, a kitartás megalapozására.

A gyakorlati oktatás során szem előtt tartjuk a tevékenységek hétköznapi életben előforduló felhasználási lehetőségeinek az ismertetését, a gyakorlatias elsajátítást és a tevékenységek előfordulásának bemutatását a felnőtt életben. A gyakorlati tevékenységek elméleti ismereteit, alapjait is a gyakorlatban, folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás során sajátíttatjuk el. Kiemelt figyelmet fordítunk a munkavégzéshez szükséges szociális készségek, a kommunikáció, a közösségi magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszellem fejlesztésére.

Mindezek eléréséhez elengedhetetlen a motiváló légkör megteremtése. Ebben nagy szerepe van annak a csodálatos, parkszerű udvarnak, ahol a fiatalok a tevékenységeiket folytathatják, gyakorolhatják.

kimittud 2016 6

A nyárias időjárást kihasználva a tanulók a gyakorlati órákon sok időt töltenek az udvaron, ahol megfelelő irányítás mellett végzik az egyszerű munkafolyamatokat.

Látható, hogy tanulóink szeretik az általuk végzett munkát, tevékenységeik eredményére büszkék, kötődnek társaikhoz.

kimittud 2016 23

Pedagógusaink irányításával teszik vonzóvá környezetüket, szívesen tartózkodnak a szabad levegőn, szeretik a természetet, tudnak a megfelelően előkészített szerszámokkal dolgozni. Igényük van környezetük széppé alakítására, ami a képek tanulsága szerint sikeresen megvalósul.

Ammerné Nagymihály Emília
intézményvezető      

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech